Zmiana przepisów BHP dotycząca pracy z monitorami ekranowymi.

Zmiana przepisów BHP dotycząca pracy z ekranami monitorowymi

18.10.2023 roku zmieniły się przepisy BHP dotyczące pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory.

Nowe wymagania dla pracodawców dotyczą organizacji pracy na stanowiskach, które są wyposażone w ekrany monitorowe. Pracodawcy będą zobowiązani dostosować stanowiska pracy do nowych standardów, co może wymagać zakupu dodatkowego wyposażenia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pracownicy, którzy korzystają minimum 4 godziny w ciągu dnia z notebooka, powinni mieć zapewniony stacjonarny monitor lub podstawkę pod laptopa zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Dodatkowo pracownik może zażyczyć sobie podnóżek. Na wprowadzenie zmian pracodawca ma 6 miesięcy. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy przy monitorach ekranowych, zarówno na stanowiskach stacjonarnych, jak i w pracy zdalnej.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 2367)

Treść Rozporządzenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18.10.2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, którzy pracują używając notebooków przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (czyli najczęściej przynajmniej 4 godziny): stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. Powyższe przepisy dotyczą także pracowników, którzy pracują zdalnie. Pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie się do powyższych zmian.

Podstawki pod laptopa

Podstawki pod monitor

Klawiatury

Myszy

Podnóżki