Polityka prywatności

Niniejszy dokument ma za zadanie poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. W Polsce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załącznik nr 1 do REGULAMINU SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO ALIBIURO.pl

A. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zostały użyte następujące terminy:

Administrator – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lobos” sp. z o.o ul. M. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, numer NIP 676-007-74-60, numer REGON 008017460. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu +48 801 555 556 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres biuro@lobos.pl. Administrator jest wyłącznym administratorem danych w Serwisie.

Serwis – Witryna Internetowa znajdująca się w sieci Internet pod adresem URL https://alibiuro.pl, którego właścicielem jest Administrator

Użytkownik – oferta Serwisu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Serwis uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Administratora.

B. Dane osobowe podane podczas kontaktu z Serwisem i jego obsługą, podczas rejestracji Konta, podczas zapisu do newslettera oraz przy okazji organizowanych przez niego konkursów oraz promocji przetwarzane są przez Administratora w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

C. Mimo, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem usług oferowanych w Serwisie.

D. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r lub Ustawę z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Zabezpieczenie danych
Serwis stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Pliki Cookies oraz Logi serwera

1. W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez zewnętrzny serwer Serwisu na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.

2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

A. Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

B. Stałe – przechowywane na urządzeniu Klienta przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Klienta.

3. Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych odwiedzających Serwis.

4. Klient może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

5. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

A. Tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z Serwisu, w celu poprawy jego zawartości;
B. Utrzymania sesji Klienta, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu.
C. Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po uprzednim określeniu profilu Klienta i przekazaniu ich partnerom serwera.

6. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Klienta, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.

7. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

Używane w witrynie programy
Administrator informuje, że w witrynie są używane następujące programy:
1. Google Analytics – używany do sprawdzania statystyk odwiedzin strony;
2. Smartlook – program, który nagrywa działania Użytkownika na stronie, w celu poprawy jej efektywności;
3. Edrone, GetResponse, iPresso, Salesmanago – programy do automatyzacji marketingu, które używane są w celu poprawy jakości świadczonych usług.
4. Rozpoznawanie lokalizacji – klient w momencie rozpoczęcia korzystania z witryny może wyrazić zgodę na pobieranie jego lokalizacji lub uniemożliwić działanie tej funkcji witryny. Zgoda na pobieranie lokalizacji może być cofnięta w każdym momencie.